100 % sporbarhed

Sporbarhed er et udtryk for kendskabet til oprindelsen af de råvarer, der er brugt i et produkt.


På Sønderhaven har vi 100% sporbarhed - lige fra græsset på marken til den færdige ost.


Vi producerer selv foderet til vore køer på vore egne omrkingliggende marker. Det eneste ekstra vi fodrer med, er kraftfoder for at give køerne energi nok til at klare en høj mælkeproduktion.


Fra stalden føres mælken i et rør til køletanken. Herfra pumper en mælkepumpe mælken, via et rør under gårdspladsen (ca. 30 m), direkte over i mejeriet. Så bliver det ikke friskere.


I mejeriet foregår den videre forarbejdning til alle vore gode fuldfede oste.