Etik og formålsparagraf

På Sønderhaven Gårdmejeri har vi en formålsparagraf og et etisk regelsæt, som er grundlæggende for vore handlinger. Forbrugeren i dag har krav på at vide hvad der ligger til grund for det de køber.Vision

Vi vil altid tilstræbe ordentlighed og ærlighed i vores daglige virke.

Vi har respekt for naturen.

Vi har respekt for vores dyr, som vi taler med hver dag og skaber en god og varm stemning – vel vidende, at det er i alles interesse.

Med udgangspunkt i vor vision og dette regelsæt vil vi producere og sælge mejerivarer, idet vore værdier skal kunne fornemmes i alle vore produkter.

Menneskesyn

I vores kontakt med mennesker tager vi hensyn til hver enkelt, da hvert menneske er noget helt enestående. Dette uanset hvad baggrund man har, herunder hvilken religion, sprog, hudfarve, social status, ung eller ældre eller politisk tilhørsforhold, så dømmer vi ikke mennesker ud fra dette, men udelukkende på det positive/negative, som det enkelte menneske signalerer.Forretningsmoral

Vi ønsker i sagens natur ikke at virke dominerende eller på bekostning af andres evt. dårligheddomme at udnytte/udvikle vor forretning, men tilstræber at opnå en solid indtjening, der sikrer at vi kan disponere frit og udnytte de muligheder, som det giver os.Muligheder

Vi vil og skal til stadighed være førende mht. at se nye muligheder i vores daglige omgang med mennesker og udnytte de ideer, der altid dukker op undervejs. Vores stærke side er at omsætte disse indtryk til brugbare ideer og som udmøntes i nye og anderledes produkter.Ydmyghed

Vi erkender, hvis vi laver fejl, og vil gøre vores yderste for at rette op på dem med det samme – ja, vi mener faktisk, at det er en vigtig egenskab at have. Vi vil aldrig udgive os for noget som vi ikke kan leve op til. Vi vil altid stå ved de udtalelser, som vi er fremkommet med, da det modsatte er fuldstændig uacceptabelt hos os. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, herunder at man ikke kan være ekspert i alle ting fra starten af – bare man erkender dette – og netop det at erkende, opfatter vi som en stor styrke hos den enkelte.